kortreist | økologisk | gammal metode

Lokalprodusert spekepølse utan tilsetjingsstoff

Produksjonen:

Vi lagar spekepølsene etter ein gammal metode, utan tilsettingsstoff. Alt kjøttet i pølsene kjem frå eigne villsauer, som har beita frå lyngheiane til fjæresteinane her på øya. Gardsdrifta og pølseproduksjonen vår er økologisk og Debiogodkjent.

Vi har gått på kurs hos Magnhild Dyrdal, som er kjent frå filmen «Folk ved fjorden» – og som har fått denne gamle metoden fram igjen i lyset. Hovudprinsippet er at ein berre tilset salt (utan nitrit) i kjøtet, og at ein ved hjelp av mjølkesyrebakteriekultur får fram den gode smaken. Dette blir også kalla fermentering. I motsetnad til fabrikklaga pølser – som blir tilsett startkultur, nitritt og ulike krydder – skal kjøtdeiga her modne i fleire veker før pølsene blir stappa i tarm. På den tida fell PH verdien og mjølkesyrebakteriane utviklar seg og vi får fram den gode smaken – heilt utan tilsettingsstoff. Slik dyrkar vi fram kjøtet sin eigensmak. For vår del lagar vi pølsene av heile slaktet av vaksne villsauer. Feittprosenten ligg på rundt 10 – 12 %.


Prosessen med å lage Reksta Villsau spekepølse:

  • Eigne sauer blir slakta på Nortura sitt anlegg i Førde (ved behov innkjøpt frå tilsvarande økologisk produkdjon)
  • Kjøttet blir skore ned, kverna, tilsett salt (ca 35 gram pr kg kjøtt) og vakumpakka på Mo og Øyrane VGS sitt foredlingsanlegg – registert hos Mattilsynet
  • Det vakumpakka kjøttet blir lagra i 4-6 veker, slik at mjølkesyrebakteriane fermenterer / modnar kjøttet
  • Kjøttdeiga stappa i tarmar av alginat (Visko) – ca 1 kg pr pølse
  • Pølsene blir kaldrøykte med spon av lauvtre
  • Pølsene heng til speking i 6 – 8 veker på loftet av ei sjøbu

Pris pr pølse:

store kr 498 / små kr 260

evt. frakt kjem i tillegg.